Dayro Moreno

Dayro Mauricio Moreno Galindo
Dayro Mauricio Moreno Galindo
Striker
Right-wing

16-Sep-85 ( 33 )
1.78 m


Dayro Moreno 05-Sep-18
Dayro Moreno 16-Sep-17
Dayro Moreno 20-Aug-17