Eduardo Sasha

Eduardo Colcenti Antunes
Either side wing
Striker

24-Feb-92 ( 26 )
1.73 m


Eduardo Sasha 18-Aug-18